Uw gegevens

Veelgestelde vragen over uw gegevens.
  1. Wat doen jullie na het onderzoek met mijn borstfoto’s?
  2. Wat doen jullie na het onderzoek met mijn gegevens?
  3. Kan ik ook bezwaar maken tegen het uitwisselen van mijn gegevens?

1. Wat doen jullie na het onderzoek met mijn borstfoto’s?

Uw borstfoto’s worden door de screeningsorganisatie voor een bepaalde periode bewaard. Bij een volgend onderzoek kan de radioloog uw nieuwe borstfoto’s vergelijken met de foto’s van een eerdere ronde. Zo kan beter bekeken worden of er veranderingen in uw borsten hebben plaatsgevonden.
Uw huisarts krijgt de uitslag van het bevolkingsonderzoek als er een verdachte afwijking te zien is. Als er afwijkingen zijn, wordt er vervolgonderzoek gedaan in het ziekenhuis. Het ziekenhuis vraagt dan uw foto’s op bij de screeningsorganisatie. U kunt hier bezwaar tegen maken.

naar boven


2. Wat doen jullie na het onderzoek met mijn gegevens?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te controleren of het bevolkingsonderzoek nog steeds goed is en beter kan.
Soms worden resultaten uit het bevolkingsonderzoek gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Meestal gebeurt dat anoniem. Dat betekent dat aan de gegevens nooit te zien is dat deze van u zijn. In uitzonderingen zijn soms gegevens nodig die niet helemaal anoniem zijn. Ook dan wordt uw privacy nog steeds optimaal beschermd.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en resultaten.
De screeningsorganisaties gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Ze houden zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De regels staan in een privacyreglement. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de screeningsorganisatie in uw regio.

naar boven


3. Kan ik ook bezwaar maken tegen het uitwisselen van mijn gegevens?

Ja. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en resultaten voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en voor wetenschappelijk onderzoek. Kijk bij ‘uw gegevens’ hoe u dit kunt doen. U kunt geen bezwaar maken tegen uitwisseling van uw gegevens tussen de screeningsorganisatie, radiologen die de borstfoto's beoordelen en de huisarts. Dit is nodig om uw onderzoek goed te kunnen uitvoeren. Als u niet wilt dat deze gegevens worden uitgewisseld kunt u helaas niet mee doen aan het bevolkingsonderzoek.

naar boven


close up formulier bevolkingsonderzoek borstkanker
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu