Actueel onderzoek

Het RIVM voert zelf gericht onderzoek uit om de ontwikkelingen in de biotechnologie nader te kunnen bestuderen. Soms laten we het door externen doen. Op deze pagina staan de recente onderzoeksresultaten beschreven.

Onderzoeksprogramma STW 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft een onderzoeksprogramma over de veiligheid van biotechnologie uitgezet bij Technologiestichting STW. Het onderzoeksprogramma moet onder andere de kennis genereren om deze veiligheidsvraagstukken op een toekomstbestendige manier op te kunnen lossen. Het RIVM is gevraagd om de inhoudelijke vragen uit te werken die met dit programma beantwoord moeten worden. Hiervoor heeft het RIVM eerst een aantal verkennende studies laten uitvoeren, die hieronder staan beschreven. De resultaten vormen de basis voor de vraagstelling in de twee calls die dit jaar voor het onderzoeksprogramma zijn uitgezet.

Ontwikkelingen in de industriële, groene en medisch biotechnologie

In de biotechnologie vinden allerlei ontwikkelingen plaats. Zo worden variaties op bestaande en nieuwe biotechnologische technieken ontwikkeld op het grensvlak van genetische modificatie. Een andere belangrijke ontwikkeling is synthetische biologie, een opkomende technologie die voortbouwt op genetische modificatie. Hiermee kunnen (delen) van levensvormen gericht worden ontworpen en geconstrueerd. De ontwikkelingen in de biotechnologie en de synthetische biologie lopen (deels) in elkaar over.

Onderzocht wordt welke risico’s de nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie met zich meebrengen en in welke mate de bestaande risicobeoordeling daarbij past. Als eerste stap in dit onderzoek heeft het RIVM drie verkennende studies laten uitvoeren waarin de ontwikkelingen en innovaties van nieuwe biotechnologische technieken in kaart zijn gebracht, evenals de wijze waarop die in producten worden toegepast. Gezien de diversiteit aan ontwikkelingen en toepassingen, maken we hierbij onderscheid tussen ontwikkelingen in de industriële (witte), agrarische (groene) en medische (rode) biotechnologie.

 

Milieurisicobeoordeling genetisch gemodificeerde planten en gentherapie

In een verkennend onderzoek naar de milieurisicobeoordeling (MRB) van planten en bij gentherapie is een update gemaakt van de zekerheden en onzekerheden van milieurisico’s. In de loop van de jaren is veel kennis en ervaring opgedaan met het beoordelen van genetisch gemodificeerde organismen op de risico's voor mens en milieu. In het rapport is nagegaan welke hypothesen bij de MRB gesteld worden en of de gegevens om deze te toetsen inmiddels beschikbaar zijn. Op basis hiervan heeft het RIVM bepaald hoe het onderzoeksprogramma bij STW kan bijdragen aan het verkrijgen van die gegevens. 

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van STW programma Biotechnologie en veiligheid 

 

 

Home / Onderwerpen / B / Biotechnologie / Actueel onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu