Kansen en risico's afwegen

Kansen en risico’s moeten zorgvuldig worden afgewogen. Van belang is dat per geval goed wordt gekeken wat het oplevert en wat mogelijke risico’s zijn voor mens en milieu.

Moderne biotechnologie biedt veel kansen, maar roept ook vragen op bijvoorbeeld over de houdbaarheid van wettelijke kaders – kunnen we nog wel uitspraken doen over risico’s? Daarnaast kunnen dergelijke ontwikkelingen ook ethische bezwaren oproepen. Bij aanpassingen aan het genoom van organismen is het bijvoorbeeld de vraag hoever je mag gaan. Mogen bevruchte eicellen aangepast worden om erfelijke ziekten uit te bannen? Het is belangrijk dat er zorgvuldig met dergelijke technieken omgegaan wordt. 

Home / Onderwerpen / B / Biotechnologie / Kansen en risico's afwegen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu