Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie

Het 'Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMS-locaties, chroom-6 en CARC' is in volle gang. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM.

Uitvoering van het onderzoek

De eerste stap was het helder krijgen van alle vragen die leven en onderzocht moeten worden. Hiervoor zijn vragen verzameld bij alle belanghebbenden via groepsgesprekken en een online vragenlijst. Ook zijn vragen meegenomen die zijn gesteld tijdens voortgangsbijeenkomsten van Defensie en via de e-mail. Dit resulteerde in meer dan 1.400 vragen. 

Het RIVM heeft deze 1.400 vragen gebundeld in enkele tientallen onderzoeksvragen. Dat was de tweede stap. Bij dat proces is geen vraag verloren gegaan. De Paritaire Commissie heeft een besluit genomen over welke vragen onderzocht moeten worden en in welke volgorde. 

De door de Commissie vastgestelde onderzoeksvragen zijn door de onderzoekers uitgewerkt in een onderzoeksplan. Inmiddels zijn tien onderzoeksplannen vastgesteld door de Paritaire Commissie. Hiermee is stap drie afgerond, tenzij er nieuwe deelonderzoeken en daarmee onderzoeksplannen bijkomen.

Momenteel zijn we bij stap vier in het onderzoek: het onderzoeken en beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

Tenslotte zal stap vijf gaan over het informeren over de resultaten vanuit de deelonderzoeken. Deze stap loopt grotendeels gelijk met stap vier; zodra resultaten beschikbaar zijn, worden deze openbaar gemaakt. Op deze manier hoeven mensen niet te wachten tot het volledige onderzoek is afgerond. 

Toetsing

Het onderzoek wordt begeleid en getoetst door een Inhoudelijke Klankbordgroep.

Voortgang en planning

Het gehele onderzoek is onderverdeeld in deelonderzoeken. In de deelonderzoeken worden de verschillende vragen van (ex-)medewerkers en andere belanghebbenden onderzocht en beantwoord. De vragen zijn weer onderverdeeld in twee categorieën:

  1. Algemene vragen
  2. Defensie-specifieke vragen (vragen over het werken in het verleden met gevaarlijke stoffen bij Defensie)

De algemene vragen zullen eerst beantwoord worden. Deze informatie is nodig om de antwoorden op de Defensie-specifieke vragen te kunnen begrijpen en beantwoorden. Bovendien zijn deze vragen vaak sneller te beantwoorden, zodat de vraagstellers niet onnodig langer op antwoorden hoeven te wachten. Enkele algemene resultaten zijn inmiddels beschikbaar.

Het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd richt zich op chroom-6 op de POMS-locaties. Meer informatie over de uitbreiding van het onderzoek vindt u in de tijdslijn.

Home / Onderwerpen / C / Chroom-6 en CARC / Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu