Fact sheets

Factsheets zijn 'levende' documenten waarin informatie over blootstellingparameters van uiteenlopende producten wordt gegeven. Deze parameterwaardes zijn voor het gebruik in ConsExpo afgeleid. Per productgroep zijn fact sheets opgesteld.

In de factsheets worden achtergrondinformatie, blootstellingsscenario's en de daarbij behorende standaardwaarden beschreven per productcategorie. De volgende factsheets zijn gemaakt:

Home / Onderwerpen / C / Consexpo / Fact sheets

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu