Verspreiding en frequentie

De oöcysten van Cryptosporidium zijn in Nederland te vinden in oppervlaktewater. Dit wordt veroorzaakt door lozing van rioolwater en de afvloeiing van mest. In de spaarbekkens van watervoorzieningen zijn zeer kleine hoeveelheden oöcysten gevonden, in een gericht onderzoek werden er geen oöcysten in het uiteindelijke drinkwater gevonden.


Op kinderdagverblijven wordt vaak circulatie van Cryptosporidium en mens-naar-mens overdracht beschreven.
Naar schatting veroorzaakt Cryptosporidium in Nederland jaarlijks ongeveer 2000 gevallen van maagdarmklachten per miljoen inwoners (Infectieziektenbulletin, jaargang 11 nummer 9 (Voedselinfecties) Blz. 171-172).


Home / Onderwerpen / C / Cryptosporidiose / Verspreiding en frequentie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu