Ziekteverschijnselen dier

Cryptosporidium-infecties leiden alleen bij jonge dieren tot problemen.

Kalveren worden ziek op een leeftijd van 5 tot 14 dagen: een hevige, geelgroene of waterige diarree ontstaat en de dieren verliezen gewicht. Het kan voorkomen dat de diarree niet continu aanwezig is, maar met tussenpozen optreedt. Hoe ouder de kalveren zijn, des te minder symptomen ze vertonen. Lammeren vertonen een soortgelijk ziektebeeld.


Gerelateerde onderwerpen

Home / Onderwerpen / C / Cryptosporidiose / Ziekteverschijnselen dier

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu