De kosten

Uw zorgverzekering betaalt de kosten van het uitgebreide gesprek. Voor de screening zelf moet u soms wel betalen.

Kosten van het uitgebreide gesprek

Uw zorgverzekering betaalt de kosten van het uitgebreide gesprek. Er zijn geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering. U hoeft dus niets zelf te betalen.

Uw zorgverzekering betaalt de kosten alleen als de betreffende zorgverlener een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. Wilt u zeker weten dat de kosten vergoed worden? U kunt zelf controleren welke zorgverleners bij u in de buurt een overeenkomst hebben. Daarnaast kunt u controleren of uw zorgverzekeraar een contract heeft met degene die de screening uitvoert. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Wat kost de screening en vervolgonderzoek?

Voor de screening zelf en eventueel vervolgonderzoek moet u soms wel betalen. In de onderstaande tabel kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een bepaalde test en wie deze (meestal) betaalt. Zorgverzekeraars verschillen soms in wat zij betalen. Het kan zijn dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Raadpleeg altijd uw polis en/of de site van uw zorgverzekeraar.

Wijzigingen per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de regels veranderd voor zowel de toegang tot prenataal onderzoek als de vergoeding.

Kosten downscreening en vervolgonderzoek vanaf 1 januari 2015

 

Wie kan deze test krijgen?

Wie betaalt?

Counselingsgesprek

 • Alle zwangere vrouwen
 • Vergoed vanuit basispakket
 • Geen gevolgen voor eigen risico

Combinatietest

 • Alle zwangere vrouwen
 • Zelf betalen (ong. 165 euro)
 • Soms vergoed door aanvullende verzekering

Combinatietest

 • Zwangere vrouwen met een medische indicatie
 • Vergoed vanuit basispakket
 • Kan gevolgen hebben voor eigen risico

NIPT

 • Als uit combinatietest verhoogde kans blijkt
 • Bij een medische indicatie
 • Vergoed vanuit basispakket
 • Kan gevolgen hebben voor eigen risico

Vlokkentest + vruchtwaterpunctie

 • Als uit combinatietest en/of de NIPT een verhoogde kans blijkt
 • Bij een medische indicatie
 • Vergoed vanuit basispakket
 • Kan gevolgen hebben voor eigen risico

Disclaimer: Aan de gegevens in deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd uw polis en/of de site van uw zorgverzekeraar.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu