Wat is downsyndroom?

Downsyndroom is een aangeboren aandoening. Kinderen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben zij vaak lichamelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen. Hoe zij zich ontwikkelen en hoe ernstig de gezondheidsproblemen zijn, verschilt van persoon tot persoon.

De oorzaak van downsyndroom

Wat is Downsyndroom?Downsyndroom wordt veroorzaakt door een extra chromosoom. Chromosomen zitten in al onze lichaamscellen en bevatten onze erfelijke eigenschappen. Normaal gesproken hebben we in elke cel twee exemplaren van elk chromosoom. Iemand met downsyndroom heeft van één bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee, maar drie exemplaren in elke cel. In Nederland worden elk jaar ongeveer 180.000 kinderen geboren, waarvan ongeveer 300 met downsyndroom.

Verstandelijke beperking en gezondheidsproblemen

Alle kinderen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Dit kan een milde tot matige, en soms een ernstig verstandelijke beperking zijn. Een kind met downsyndroom ontwikkelt zich langzamer dan leeftijdgenootjes, zowel lichamelijk als verstandelijk. Ook hebben zij vaker lichamelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen. Hoe zij zich ontwikkelen en hoe ernstig de gezondheidsproblemen zijn, verschilt van persoon tot persoon.

Wie zwanger is van een kind met downsyndroom, heeft een grotere kans dan gemiddeld op een miskraam. Ook daarna is de kans groter dat het kind voor de geboorte overlijdt.

Zorg en begeleiding

De afgelopen jaren is de zorg voor mensen met downsyndroom sterk verbeterd. Jonge kinderen met downsyndroom en hun ouders kunnen terecht bij downsyndroom-teams. Deze teams zijn samengesteld uit onder andere een kinderarts, logopedist, fysiotherapeut en een maatschappelijk werker. De kinderen en hun ouders kunnen ook gebruikmaken van programma’s voor ontwikkelingsstimulering. Ouders leren vaak op hun eigen manier om te gaan met het hebben van een kind met downsyndroom.

Kans op een goede gezondheid

Mensen met downsyndroom hebben een grotere kans op een goede gezondheid dan vroeger. Ook hun levensverwachting is gestegen. Tegenwoordig bereikt de helft van de mensen met downsyndroom de leeftijd van 60 jaar. Mensen met downsyndroom hebben hun hele leven begeleiding en ondersteuning nodig.

De kans op een kind met downsyndroom

Hoe ouder de moeder, hoe groter de kans op een kind met downsyndroom:

Leeftijd van de moeder op het moment van de test

Kans op een kind met downsyndroom

20 – 25 jaar 

11 tot 13 van de 10.000

26 – 30 jaar 

14 tot 19 van de 10.000

31 – 35 jaar 

20 tot 45 van de 10.000

36 – 40 jaar 

60 tot 155 van de 10.000

41 – 45 jaar

200 tot 615 van de 10.000

Toelichting bij de tabel:
Als 10.000 vrouwen van 30 jaar zwanger zijn, dan zijn gemiddeld 19 van hen zwanger van een kind met downsyndroom. Dat betekent dat gemiddeld 9.981 vrouwen zwanger zijn van een kind zonder downsyndroom.

Als 10.000 vrouwen van 40 jaar zwanger zijn, dan zijn gemiddeld 155 van hen zwanger van een kind met downsyndroom. Dat betekent dat gemiddeld 9.845 vrouwen zwanger zijn van een kind zonder downsyndroom.

Meer informatie

Download het informatieblad over downsyndroom

Home / Onderwerpen / D / Downscreening / Wat is downsyndroom?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu