Symposium Duurzame Lente

Op dinsdag 19 maart 2013 vond het symposium Duurzame Lente plaats bij het RIVM. Bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland legden de basis voor een vernieuwd duurzaamheidbeleid. Centraal stond de vraag: hoe gaan we om met teruglopende financiële middelen en toenemende ambities?

De versschillende sprekers waren eensgezind over de nieuwe rol van de overheid in de transitie naar een duurzame economie. Deze rol zit in innovatie opwekkende regelgeving en de sturende werking van een visie. Burgers en bedrijven spelen een centrale rol in de transitie naar een duurzame samenleving.

Duurzame samenleving

Tijdens het symposium was er ruimschoots aandacht voor de thema’s waarop het RIVM werkt aan een duurzame samenleving: de klimaatbestendige en gezonde stad, de omgevingswet, gedragsbeïnvloeding, biobased economy etc.

Lees het verslag (PDF - 600KB) van het symposium of bekijk de presentaties via het programma.

tulpen

Home / Onderwerpen / D / Duurzaamheid / Symposium Duurzame Lente

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu