Besluitenlijsten EFC-bijeenkomsten

Hier vindt u de besluitenlijsten van de laatst gehouden EFC-bijeenkomsten.
Besluitenlijsten van voorgaande EFC-vergaderingen vindt onder "Archief".

In de EFC 147 zijn de prioriteiten voor de komende 3 jaar vastgesteld.
Proposed Priorities for the coming 3 years, Presidium nov 2013.
 
 
Voor besluitenlijsten van voorgaande EFC-vergaderingen: zie Archief.

Home / Onderwerpen / E / Europese Farmacopee / Vergaderingen en nieuws / Nieuws / Besluitenlijsten EFC-bijeenkomsten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu