Onderzoeksprogramma Gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft aan het RIVM gevraagd om onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar ultrafijn stof rondom de luchthaven Schiphol. Daarbij kijken we naar de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar tot medio 2021.

Samen met andere organisaties onderzoekt het RIVM wat het effect is van blootstelling aan ultrafijn stof op de gezondheid. Zowel de effecten van kortdurende als langdurige blootstelling worden meegenomen. Ook vergelijken we de effecten van ultrafijn stof van luchtvaart met die van ultrafijn stof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer). 

De resultaten geven inzicht in de mogelijke effecten op de gezondheid van blootstelling aan ultrafijn stof. Het onderzoek is een vervolg op eerdere verkennende onderzoeken naar ultrafijn stof rond Schiphol  [Janssen, 2016] [Bezemer, 2015].

Metingen & berekeningen

Het RIVM, de GGD Amsterdam en het ECN voeren metingen uit naar ultrafijn stof op verschillende locaties en afstanden van Schiphol. Met de metingen wordt de bijdrage van luchtvaart aan de concentraties ultrafijn stof in kaart gebracht. De metingen zijn in de zomer van 2017 gestart en duren ongeveer een jaar. Metingen zijn nodig om met een rekenmodel de concentraties ultrafijn stof in de lucht op meerdere locaties en onder verschillende omstandigheden te berekenen

Nadat de concentraties ultrafijn stof in kaart zijn gebracht, kan het gezondheidsonderzoek naar langdurige blootstelling van omwonenden starten. Dit onderzoek wordt in 2021 afgerond. Daarnaast wordt in 2017 en 2018 het onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van kortdurende blootstelling uitgevoerd. 

Samenwerking

Het RIVM voert het onderzoek uit in samenwerking met verschillende partners, zoals de GGD Amsterdam, het ECN en het IRAS (Universiteit Utrecht). Bij het onderzoek wordt onder andere de Omgevingsraad Schiphol betrokken, waarin de belanghebbenden uit de regio zijn vertegenwoordigd. 

Meer informatie over de opzet van het onderzoek kunt u lezen in het onderzoeksplanResultaten uit het onderzoek worden via deze website gecommuniceerd.

Home / Onderwerpen / F / Fijnstof / Ultrafijn stof / Onderzoeksprogramma Gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu