Fluorkoolwaterstoffen

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) zijn sterke broeikasgassen, waarvan het gebruik snel toeneemt. De gassen worden ingezet ter vervanging van ozonlaag afbrekende stoffen (CFK's en HCFK's) in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen. Het RIVM onderzoekt hoe groot de bijdrage is van HFK’s, nu en in de toekomst, aan de broeikaswerking. Ook adviseert het RIVM verschillende overheden over maatregelen die de HFK-uitstoot kunnen beperken. Hierin werkt het RIVM samen met verschillende Amerikaanse onderzoeksinstituten.

De bijdrage van HFK’s aan de broeikaswerking is momenteel beperkt; minder dan 1 procent van die van CO2. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat de bijdrage van HFK’s aan de broeikaswerking kan oplopen tot 10 procent in 2050 wanneer het gebruik van HFK’s wereldwijd in het huidige tempo zou groeien. De HFK-uitstoot stijgt dan naar verwachting vooral in landen met opkomende economieën, zoals China, India en andere landen in Azië. Zonder beperking van de HFK-uitstoot is circa 50 procent toe te schrijven aan koelkasten en circa 30 procent aan airconditioners, in 2050.

 

Home / Onderwerpen / F / Fluorkoolwaterstoffen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu