NOx concentratie 2013 zipbestand

In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van stikstofoxiden (NOx) behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2014. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

NOx concentratie 2013 zipbestand 14 maart 2016, 379kB

Home / Onderwerpen / G / GCN & GDN kaarten 2016 / Concentratiekaarten / NOx concentratie 2013 zipbestand

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu