PM2,5 concentratie 2015 zipbestand

In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van fijn stof (PM2.5) behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2016. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

PM2,5 concentratie 2015 zipbestand 22 maart 2016, 454kB

Home / Onderwerpen / G / GCN & GDN kaarten 2016 / Concentratiekaarten / PM2,5 concentratie 2015 zipbestand

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu