RIVM_Logo

GDN depositiebestanden toekomstige jaren

In het kader van natuur- en milieubeleid maakt het RIVM jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de depositiekaarten voor de toekomstige jaren zijn hier te downloaden.
De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. Het betreft hier de prognoses uit de GCN-rapportage 2016. Prognoses uit eerdere GCN-rapportages zijn niet beschikbaar.

Depositiekaartgegevens voor toekomstige jaren

Stof

2020

2025

2030

Totaal stikstof (N)

Zip, 300 kB

Zip, 299 kB

Zip, 300kB

Potentieel zuur (eq)

Zip, 289 kB

Zip, 289 kB

Zip, 290 kB

Gereduceerd stikstof (NHx)

Zip, 318 kB

Zip, 319 kB

Zip, 320 kB

Geoxideerd stikstof (NOy)

Zip, 285 kB

Zip, 283 kB

Zip, 278 kB

Bron: RIVM, 2016

Home / Onderwerpen / G / GCN & GDN kaarten 2016 / Depositiekaarten / GDN depositiebestanden toekomstige jaren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu