Wat kunt u verwachten:

De gehoortest wordt meestal in combinatie met de hielprik uitgevoerd. Vaak gebeurt dat gewoon thuis. De uitslag is meteen bekend. Als er aan één oor of beide oren geen voldoende gehoor kan worden aangetoond, krijgt uw kind een vervolgonderzoek.

De gehoortest

De gehoortest doet geen pijn en duurt maar een paar minuten. Uw kind merkt er nauwelijks iets van en slaapt waarschijnlijk gewoon door. Bekijk een filmpje of lees verder.

Waar wordt de gehoortest afgenomen?

De gehoortest wordt meestal thuis uitgevoerd, door een medewerker van het consultatiebureau. In sommige gevallen krijgt een kind de test op het consultatiebureau of in het ziekenhuis. Lees verder.

De uitslag van de gehoortest

Is de uitslag van de test aan één of beide oren niet voldoende? Dan wordt de test na ongeveer een week herhaald. Zo nodig volgt ongeveer een week later nog een derde test met een ander apparaat. Welke uitslagen zijn er mogelijk?

Vervolgonderzoek

Als ook de uitslag van de derde test aan één of beide oren onvoldoende is, wordt het gehoor van uw baby verder onderzocht in een Audiologisch Centrum. Lees verder over het vervolgonderzoek.

Wie werken er mee?

U kunt te maken krijgen met verschillende zorgverleners en organisaties. Wie werken er mee aan de gehoortest?

Wie betaalt de gehoorscreening?

Meedoen aan de gehoorscreening is gratis. Is er een tweede of derde gehoortest nodig? Ook deze zijn gratis.

Is er vervolgonderzoek nodig in het Audiologisch Centrum? Of heeft uw kind een behandeling nodig? De kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.

Home / Onderwerpen / G / Gehoorscreening bij pasgeborenen / Wat kunt u verwachten:

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu