Griep in verpleeghuizen

Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Met ingang van 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks het voorkomen van het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

Het griepseizoen 2017/2018 is van start gegaan op 2 oktober 2017. Er zijn sinds de start van dit seizoen geen nieuwe verpleeghuisbewoners met griepachtige klachten gemeld. 

Het griepseizoen 2016/2017 liep van 3 oktober 2016 tot en met 21 mei 2017. Er zijn in deze periode 187 verpleeghuisbewoners gemeld met griepachtige klachten. Van 22 mei tot en met 1 oktober 2017 zijn geen nieuwe verpleeghuisbewoners met griepachtige klachten gemeld. In de week van 25 september tot en met 1 oktober 2017 (week 39) werden er door de SNIV verpleeghuizen geen monsters afgenomen bij pati?nten met griepachtige klachten of een andere acute luchtweginfectie.
* Alle trendlijnen zijn 3-weeks gecentreerd gemiddelde.

In de week van 9 tot en met 15 oktober 2017 (week 41) werden er door de SNIV verpleeghuizen geen monsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten of een andere acute luchtweginfectie.

Meer informatie over SNIV.

 

Home / Onderwerpen / G / Griep / Surveillance / Griep in verpleeghuizen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu