Grondwaterkwaliteit beschermen

Het RIVM adviseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) over kwaliteitseisen (normen) voor grondwater en over eisen waaraan activiteiten moeten voldoen die een negatieve invloed kunnen hebben op de grondwaterkwaliteit, zoals het gebruik van bouwmaterialen.

Op Europees niveau zijn ter bescherming van water, waaronder ook grondwater, de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC) en de Grondwaterrichtlijn (2006/118/EC) vastgesteld.

De implementatie van deze EU richtlijnen in Nederland is in volle gang. Wij ondersteunen de overheid (rijk, provincie, waterschappen) hierbij. Meer informatie en producten vindt u bij het onderwerp Kaderrichtlijn Water.

Home / Onderwerpen / G / Grondwater / Grondwaterkwaliteit beschermen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu