Grondwatermeetnetten

De kwaliteit van het Nederlandse grondwater wordt bewaakt met behulp van meetnetten.

De kwaliteit van het Nederlandse grondwater wordt bewaakt met behulp van meetnetten. Het RIVM heeft hiervoor drie verschillende meetnetten ingericht:

  • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit: volgt de kwaliteit van het Nederlandse grondwater op 10 tot 25 meter diep;
  • Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid: volgt de kwaliteit (o.m. het nitraatgehalte) van het bovenste grondwater bij landbouwbedrijven;
  • Trendmeetnet Verzuring: volgt de kwaliteit van het bovenste grondwater bij natuurgebieden (bos en heide) op zandgrond.

 

Home / Onderwerpen / G / Grondwater / Grondwatermeetnetten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu