Hielprik voor professionals

Dit gedeelte van de website bevat belangrijke informatie voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de hielprik.

Doel van de hielprik

In de eerste week na de geboorte krijgt elke baby in Nederland een hielprik. De screening van het hielprikbloed levert belangrijke informatie op over een aantal ernstige ziektes. Vroegtijdige opsporing hiervan is belangrijk om schade aan de gezondheid te voorkomen of te beperken. Jaarlijks wordt de hielprik uitgevoerd bij bijna 175.000 pasgeborenen.

Informatie voor zorgprofessionals

Naast het draaiboek vinden zorgprofessionals hier ook andere documenten die zij voor hun werk nodig hebben, zoals checklists en folders. Alle documenten zijn te vinden in de kolom documenten en publicaties.

Digitale draaiboek hielprikscreening

U vindt het digitale draaiboek op www.draaiboekhielprikscreening.rivm.nl, u vindt hier ook de pdf van het draaiboek en het stroomschema van het primair proces.

Actuele afkapgrenzen en verwijstermijnen

Per 1 juli 2016 is een nieuwe versie beschikbaar van de actuele afkapgrenzen. Wat is gewijzigd?

  • Wijziging classificatie van de R117H-7T, R117H-9T en R117H-7T-9T mutatie van "O" (klinische relevantie onbekend) naar "N" (klinisch niet relevant).
  • Wijziging in de afkapgrenzen; DNA-analyse wordt uitgevoerd indien IRT≥60 µg/l bloed én PAP≥3.0 µg/l bloed, IRT≥100 µg/l bloed én PAP≥1.2 µg/l bloed of indien IRT≥124 µg/l bloed, onafhankelijk van de PAP-concentratie.

Home / Onderwerpen / H / Hielprik voor professionals

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu