ISIS-AR

Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem-Antibiotica Resistentie

Een van de grootste bedreigingen in de gezondheidszorg is de toenemende resistentie van bacteriën voor de beschikbare antibiotica. Infecties door resistente bacteriën worden in verband gebracht met toegenomen morbiditeit (mate van ziek zijn), mortaliteit (sterfte) en kosten in vergelijking met infecties door bacteriën die wel gevoelig zijn.
                       
Een groot aantal van de Nederlandse medisch microbiologische laboratoria verstrekken geanonimiseerde gegevens over antibioticaresistentie aan het RIVM. Deze gegevens worden sinds 2008 verzameld in het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem voor Antibiotica Resistentie (ISIS-AR).

 

Bijeenkomst Netwerken in ABR-surveillance op 31 oktober 2017

RIVM organiseert op 31 oktober 2017 een gezamenlijke bijeenkomst voor de netwerken ISIS-AR, PREZIES en SNIV. Tijdens deze middag richten wij ons op de thema's antibioticaresistentie, zorginfecties en antibioticagebruik.

Lees verder...

Home / Onderwerpen / I / ISIS-AR

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu