Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Uitgangspunten van de KRW

watervogelVoor welke wateren geldt de KRW? Is de KRW bindend? Vanaf wanneer is de KRW ingegaan? In de uitgangspunten wordt hier op ingegaan.

Chemische doelstellingen

De chemische doelen van de Kaderrichtlijn Water zijn vastgelegd in normen. Op Europees niveau zijn voor een aantal stoffen normen vastgesteld in de Dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen. Nederland heeft deze lijst aangevuld met normen voor meer stoffen.

Ecologische doelstellingen

De KRW eist dat Nederland ecologische doelstellingen formuleert. Met maatlatten voor de ecologische toestand van de Nederlandse oppervlaktewateren zijn de ecologische doelen bepaald.

Drinkwater doelstellingen

De invoering van de Kaderrichtlijn Water heeft invloed op de bescherming en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen. De KRW beoogt een ‘goede toestand’ van het water, waardoor de inspanning om het water te zuiveren wordt gereduceerd.

Grondwaterrichtlijn

Voor het grondwater zijn in de Grondwaterrichtlijn eisen voor de chemische toestand uitgewerkt.

Home / Onderwerpen / K / Kaderrichtlijn Water (KRW)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu