Schizofrenie

Schizofrenie is een chronische psychische aandoening. Ze wordt gekenmerkt door een karakteristieke verstoring van het denken en het voelen, waarbij het contact met de alledaagse realiteit is verloren. Schizofrenie wordt in de DSM-IV (codes 295.1x, 295.2x, 295.3x, 295.6x en 295.9x) omschreven als een groep psychosen met de volgende kenmerken:

  • er treden positieve symptomen op zoals (bizarre) wanen, (gehoors)hallucinaties, ontregelde spraak en ontregeld gedrag en/of negatieve symptomen zoals terugtrekgedrag, apathie en vervlakking van het gevoelsleven;
  • in het verloop van de stoornis is het functioneren op terreinen als werk, sociale relaties en zelfverzorging duidelijk verminderd ten opzichte van het niveau voordat de stoornis begon;
  • gedurende minstens zes maanden zijn er voortdurend tekenen van de stoornis;
  • tijdens de actieve psychotische fase zijn er geen, of hoogstens kortdurende, depressieve of manische episoden;
  • er kan niet worden aangetoond dat een somatische aandoening of gebruik van drugs of medicijnen de stoornis veroorzaakte en instandhield.
Economische evaluaties

Preventie van

Interventie

Doelgroep

Studie

Terugval schizofrenie

18 orale antipsychotica

Mensen met schizofrenie

Lin et al., 2016

Terugval schizofrenie

Ziprasidone

Mensen met schizofrenie

Bernardo et al., 2007

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu