LCI-draaiboeken

De draaiboeken geven richting aan het dagelijks werk of juist uitzonderlijke situaties in de infectieziektebestrijding. Ze geven een stapgsgewijze aanpak voor een uitbraak van een infectieziekte.

Doel

De draaiboeken geven een stapgsgewijze aanpak voor een uitbraak van een infectieziekte. De draaiboeken zijn bedoeld om incidenten met een grote impact in korte tijd op een professionele manier het hoofd te kunnen bieden.

Doelgroep

De draaiboeken zijn in eerste instantie bedoeld om richting te geven aan het dagelijks werk van artsen en sociaal verpleegkundigen van de afdeling infectieziektebestrijding van GGD'en. Van de gebruikers mag verwacht worden dat zij op de hoogte zijn van de algemene principes van infectieziekten en de infectieziektebestrijding.

Inhoud

In draaiboeken zijn aandachtspunten, procedures en hulpmateriaal opgenomen als handreiking voor de dagelijkse praktijk.

Home / Onderwerpen / L / LCI-draaiboeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu