Locaties

Ligging van de meetpunten binnen het meetnet

Het aantal meetlocaties van het LMG bedraagt met de huidige bemonsteringsstrategie 345.

De ligging van die operationele locaties is weergegeven in onderstaande figuur. Daarbij zijn ook de deelstroomgebieden weergegeven die onderscheiden worden in de Kader Richtlijn Water.

Locatie meetpunten LMG

Meetlocaties van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

 

Overige Informatie

Link Kaderrichtlijn Water

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu