Metingen: wat en hoe?

Uitleg over opbouw van de grondwaterputten, bemonsteringsschema en -methode, verzameling en opslag van gegevens

Foto van een put van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) bestaat uit circa 360 grondwaterputten verspreid over Nederland. Iedere put bevat één tot drie filters op dieptes van 10 tot 25 meter beneden maaiveld.

Jaarlijks vindt bemonstering aan deze filters plaats volgens een bepaald bemonsteringsschema. Deze bemonstering wordt uitgevoerd volgens een vast protocol. Zowel in het veld als in het laboratorium worden verschillende gegevens verzameld, gevalideerd en opgeslagen.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu