Ontwikkelingen

Ontstaan van het meetnet en veranderingen in de loop der tijd

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) is ingericht tussen 1979 en 1984 door het toenmalige Rijks Instituut voor de Drinkwatervoorziening (RID). In 1990 werd het RID onderdeel van het RIVM dat sinds die tijd het meetnet beheert.

In de loop van de tijd zijn er putten vervallen en nieuwe putten geplaatst. In 1997 en 1998 is het LMG geoptimaliseerd wat met name geleid heeft tot een aanpassing van de bemonsteringsfrequentie. Daarbij heeft ook een nadere afstemming plaatsgevonden met de Provinciale Meetnetten Grondwater. Op dit moment zijn er 345 putten operationeel in gebruik in het LMG.

Met ingang van 2003 wordt de monsterneming en de analyse van de grondwatermonsters uitgevoerd door TNO. Het RIVM is verantwoordelijk voor de meetstrategie, de interpretatie en de rapportage.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu