Veranderde stralingsbelasting als gevolg van Computer Tomografie

De stralingsbelasting door CT-onderzoek verandert per jaar. Een combinatie van de frequetie met de gemiddelde effectieve dosis per type onderzoek geven een gemiddelde effectieve dosis voor CT-onderzoek in de verschillende jaren.

De gemiddelde effectieve dosis per inwoner als gevolg van CT-onderzoeken in 2013 is 0,53 mSv. In figuur 1 is te zien dat het aantal CT-onderzoeken in vrijwel iedere categorie is toegenomen en dat de toch al frequent uitgevoerde onderzoeken, abdomen en thorax, verder toenemen. In de schatting voor 2013 is de bijdrage van CT aan de totale stralingsbelasting door medische diagnostiek 52,9%.

Grafiek: Het verschil in onderzoeksfrequentie van de verschillende CT-onderzoeken, de gemiddelde effectieve dosis per onderzoek en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner tussen 2011, 2012 en 2013 (RIVM, oktober 2015)

Figuur 1: Het verschil in onderzoeksfrequentie van de verschillende CT-onderzoeken, de gemiddelde effectieve dosis per onderzoek en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner tussen 2011, 2012 en 2013.

 

Home / Onderwerpen / M / Medische Stralingstoepassingen / Trends en stand van zaken / Diagnostiek / Computer Tomografie / Veranderde stralingsbelasting als gevolg van Computer Tomografie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu