Stoffen

Voor het uitvoeren van risicoberekeningen in het kader van de externe veiligheidheid is het noodzakelijk om te weten of een zuivere stof of mengsel ontvlambaar en/of toxisch is.

Aanvragen stofbestand

Het rekenpakket SAFETI-NL bevat standaar ruim 60 verschillende stoffen. Wanneer risicoberekeningen uitgevoerd moeten worden met een stof die niet in SAFETI-NL voorkomt, moet contact worden opgenomen met de helpdesk van SAFETI-NL. Vooraf moet door de gebruiker eerst worden bepaald of de zuivere stof toxisch en/of ontvlambaar is. In het document Selectiemethodiek toxische en ontvlambare stoffen staat beschreven hoe dit bepaald kan worden.

Wanneer een stof toxisch is, moet een probitrelatie bekend zijn. Met een probitrelatie kunnen de effecten van een toxische stof worden berekend bij iedere willekeurige concentratie en blootstellingstijd. Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi beschrijft de probitrelaties van de 25 meest voorkomende toxische stoffen. Voor tientallen andere toxische stoffen heeft de toetsgroep Probitrelaties nieuwe probitrelaties opgesteld of probitrelaties herzien. Deze zijn nog niet vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en hebben geen formele status.

Neem voor vragen over stofbestanden contact op met de SAFETI-NL helpdesk.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu