Wettelijke voorschriften schadeloosstelling

Voor de deelnemers aan dit onderzoek draagt het RIVM zorg voor schadeloosstelling van proefpersonen aan dit onderzoek, volgens de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO), verzekeringsbesluit 2003. Het RIVM dekt schade door dood of letsel die het gevolg is van deelname aan het onderzoek en die zich gedurende de deelname aan het onderzoek openbaart, of binnen vier jaar na beëindiging van de deelname aan het onderzoek. De schade wordt geacht zich te hebben geopenbaard wanneer deze bij het RIVM is gemeld.

In geval van schade kunt u contact opnemen met het RIVM:

RIVM
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Contactpersoon: Dhr. A.N. van der Zande
Tel. 030 - 274 2576
E-mail Andre.van.der.zande@rivm.nl

Het RIVM biedt een maximum dekking van € 450.000 per proefpersoon en
€ 3.500.000 voor het gehele onderzoek. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Deze vindt u in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl.

Volgens het verzekeringsbesluit gelden een aantal uitsluitingen. Het RIVM vergoedt niet:

  • schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker was dat deze zich zou voordoen;
  • schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan indien u niet aan het onderzoek had deelgenomen;
  • schade die het gevolg is van het niet of niet volledig nakomen van aanwijzingen of instructies;
  • bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze behandelmethoden;
  • bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van het niet verbeteren of van het verslechteren van deze gezondheidsproblemen.
Home / Onderwerpen / P / PIENTER-onderzoek / Wettelijke voorschriften schadeloosstelling

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu