informatie voor consumenten

De Europese REACH verordening  geldt niet voor consumenten zolang geen sprake is van beroepsmatig gebruik van chemische stoffen. Daarmee hebben consumenten geen verplichtingen onder REACH.
REACH regelt wel dat er meer informatie over chemische stoffen komt om een veilig gebruik van chemische producten te verbeteren.  Dergelijke informatie moet onder andere tot betere informatie op etiketten leiden.
Stoffen waarvoor een veilig gebruik onvoldoende gegarandeerd kan worden krijgen onder REACH gebruiksbeperkingen of authorisatieverplichtingen die het gebruik van deze stoffen aan banden leggen.
Ook gelden er verplichtingen voor leveranciers van voorwerpen om informatie te vertrekken ten aanzien van bepaalde zorgstoffen (opgenomen in de REACH kandidaatlijst). Zodra meer dan 0,1 gewichtsprocent van een stof op de kandidaatlijst in een voorwerp aanwezig is, moet de leverancier dit, op verzoek van de consument, binnen 45 dagen aangeven. 
Iedereen kan verder via de website van het Europese chemicaliënagentschap ECHA informatie over chemische stoffen zoeken.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu