Hoe vervangt u een stof?

Wat is vervanging en waar vindt u meer informatie?

Met vervanging bedoelen we de toepassing van een andere stof, proces, voorwerp of dinest met behoud van dezelfde functionaliteit. Als een stof voor uw bedrijf of productieproces essentieel is, maar deze stof valt onder de Autorisatieprocedure, dan kan vervanging van deze stof voor uw bedrijf een goede oplossing zijn. Maae ook hier moet u zorgvuldig te werk gaan. Ook de vervangende stof moet worden beoordeeld op de gevolgen voor mens en milieu. Ook de werking van de vervangende stof moet worden onderzocht.

Meer informatie?

  • Zie A guide to substitution van het UK Chemicals Stakeholder Forum. Hierin wordt het proces beschreven en worden mogelijke valkuilen benoemd.
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu