SAFETI-NL verkrijgen (aanvragen, kosten en cursus)

Het RIVM is verantwoordelijk voor de verspreiding en ondersteuning van SAFETI-NL.

Voordat u SAFETI-NL kunt gebruiken, moeten de volgende stappen doorlopen worden:

  1. Introductiecursus SAFETI-NL;
  2. Ondertekening gebruikersovereenkomst;
  3. Afhandeling betalingsverplichtingen.

Introductiecursus SAFETI-NL

Voordat u SAFETI-NL kunt verkrijgen, moet u eerst de introductiecursus volgen die door het RIVM wordt verzorgd. In deze cursus leert u op praktische wijze hoe SAFETI-NL werkt. Daarnaast wordt ingegaan op de effect- en risicomodellering die in het programma worden gebruikt.

De introductiecursus bestaat uit drie dagen en één terugkomdag en wordt gehouden bij het RIVM te Bilthoven. De eerstvolgende cursus is nog niet gepland. U kunt aangeven geïnteresseerd te zijn door een mail te sturen naar safeti-nl@rivm.nl.

Het cursusprogramma ziet er als volgt uit:

Introductiecursus programma

Dagen en tijden

Programma

Dag 1   10:00 - 16:30

Introductie Handleiding Risicoberekeningen Bevi

Overzicht van het rekenpakket SAFETI-NL

Dag 2   09:00 - 16:30

Consequentiemodellering (uitstroom, dispersie, brand en warmtestraling)

Dag 3   09:00 - 16:30

Consequentiemodellering (explosie en toxiciteit)
Risicomodellering

Dag 4   09:00 - 16:30

Samenvatting en vragen

Geavanceerde aspecten

De introductiecursus heeft alleen betrekking op het rekenpakket SAFETI-NL en is geen cursus waarin de QRA-methodiek wordt geleerd. Deelnemers aan de introductiecursus moeten daarom al goed op de hoogte zijn van de QRA-rekenmethode in het algemeen en de Nederlandse richtlijnen en wetgeving in het bijzonder. Uitgangspunt is dat een cursist de Handleiding Risicoberekeningen Bevi in ieder geval op hoofdlijnen kent.

Het RIVM organiseert zelf geen basiscursussen QRA of Externe Veiligheid. Deze worden wel georganiseerd door diverse opleidingsinstituten.

Ondertekening gebruikersovereenkomst

Het tekenen van een gebruikersovereenkomst is alleen noodzakelijk voor bedrijven en organisaties die voor het eerst gebruik gaan maken van SAFETI-NL. De gebruikersovereenkomst ontvangt u tijdens de introductiecursus. Op basis van de gebruikersovereenkomst heeft u recht op een SAFETI-NL-licentie waarmee u licentiebestanden op maximaal vijf werkplekken kunt inrichten. Let op: SAFETI-NL is niet geschikt voor gebruik in een virtuele omgeving. De licenties worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling. De licentie verloopt jaarlijks op 31 januari. De huidige versie van SAFETI-NL (6.54) zal naar verwachting tot begin 2018 de voorgeschreven versie blijven.

Afhandeling betalingsverplichtingen

De facturen voor de cursus en voor de gebruikersovereenkomst moeten zijn voldaan voordat een licentie kan worden uitgegeven. De kosten voor de introductiecursus bedragen eenmalig € 1.250,- ex. BTW per persoon. De kosten voor de gebruikersovereenkomst bedragen jaarlijks € 1.000,- ex BTW. Als u meer dan vijf licentie-bestanden nodig heeft, bedragen de kosten voor een uitbreiding € 1.000,- ex. BTW per jaar. U kunt voor dit bedrag vijf extra werkplekken inrichten.

Helpdesk SAFETI-NL

Met vragen over het gebruik van het rekenpakket SAFETI-NL kunt u terecht bij de helpdesk.

Lees verder

Cursus informatie

Nieuwsbericht probitrelaties - 15 februari 2017

Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

Lees verder

Checklist SAFETI-NL

22 november 2016, PDF | 1MB

Download dit bestand

Home / Onderwerpen / S / SAFETI-NL / SAFETI-NL verkrijgen (aanvragen, kosten en cursus)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu