CSC Overzicht van afgeronde activiteiten

In onderstaande tabel staan de bij de CSC (CIb Surveillance Council) gemelde surveillanceactiviteiten waarvan de data- en/of materiaalverzameling inmiddels afgerond zijn.

Indien er een rapportage beschikbaar is van het betreffende project vindt u hiervoor de link in de tabel. Hoewel de data- en/of materiaalverzameling afgerond zijn kan het project nog steeds gaande zijn en zich in de fase van data-analyse bevinden. Deze meldingen zijn in de meeste gevallen voorgelegd aan de COM en/of RAC voor ondersteuning door de vertegenwoordiging van de betreffende beroepsgroepen.

Titel document

Start

Eind

Rapport

Identificatie van Europeese S.aureus klonen die bacteremie veroorzaken

2011

2012

 

Niet-invasieve diagnostiek voor exantheemziekten

2010

2013

 

Genotypering chronische HBV patiënten

2010

2012

 

Effectevaluatie oseltamivir als PEP in verpleegtehuizen

2009

2013

 

Meldingscompleetheid en meldingssnelheid van hepatitis B infecties in Zuid Holland

 

 

 

MRSA of unknown origin

 

 

 

Specifieke Kinkhoest Immuniteit (SKI)Recreatiewater gerelateerde Vibrio-infecties

2009

2009

Rapport

Determinanten van pandemische influenza 2009

2009

2009

 

Inventarisatie Q-koorts diagnostiek in Nederland

2010

2010

 

Legionella in watermonsters van prioritaire instellingen

2010

2010

 

Evaluatie carbapenemase surveillance Nederland

2011

2011

 

Ga naar het Overzicht van Lopende Activiteiten

Samenvattingen afgeronde activiteiten

Home / Onderwerpen / S / Surveillance van infectieziekten / CIb Surveillance Council / CSC Overzicht van afgeronde activiteiten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu