CSC Overzicht van lopende activiteiten

In onderstaande tabel staan de bij de CSC gemelde surveillanceactiviteiten waarvan de data- en/of materiaalverzameling nog loopt.

Deze meldingen zijn in de meeste gevallen voorgelegd aan de COM en/of RAC voor ondersteuning door de vertegenwoordiging van de betreffende beroepsgroepen.
Vanuit de tabel kunt u, waar aanwezig, doorklikken naar een samenvatting van de activiteiten en/of het rapport.

Titel document

Start

Eind

Rapport

HEVIG-onderzoek

2015

2017

 

Plat4m-2Bt-psittacosis

2014

2018

 

Invasieve Bacteriën E.coli/Shigella Studie (IBESS)

2015

2017

 

Sentinel surveillance voor Clostridium difficile infecties

2009

doorlopend

Rapporten

HPV-monitoring in de soa-poli's

2009

doorlopend

Rapport

Surveillance carbapenemase producerende Enterobacteriacae (CPE)

2011

doorlopend

 

Cryptosporidium patiënt-controle onderzoek

2013 

 2016

 

Ga naar het Overzicht van Afgeronde Activiteiten

Samenvattingen lopende activiteiten

Home / Onderwerpen / S / Surveillance van infectieziekten / CIb Surveillance Council / CSC Overzicht van lopende activiteiten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu