Kiemsurveillance hepatitis E virus

Op deze pagina kunt u lezen hoe de kiemsurveillance voor het hepatitis E virus is georganiseerd en hoe de kenmerken van de ziekteverwekker worden vastgesteld. Tevens staat beschreven welke instantie en onderzoeker verantwoordelijk is voor de kiemsurveillance van het hepatitis E virus.

Hepatitis E virus

Hepatitis E virusinfecties worden zowel bij dieren als bij mensen gevonden. Hepatitis E virus wordt onderverdeeld in genotype (gt) 1 tot en met 4. Infecties met virussen van gt 1, 2 en 4 worden gezien bij reizigers naar tropische en subtropische gebieden. In Nederlandis ongeveer de helft van de varkenskoppels besmet met HEV gt3 virussen. Varkens vormen dan ook een reservoir voor deze virussen. Regelmatig wordt een HEV gt3 infectie gediagnosticeerd bij personen die niet op reis zijn geweest. Het is echter nog onbekend hoe HEV gt3 wordt overgedragen en of er sprake is van transmissie uit een zoönotisch reservoir. Tot nu toe zijn namelijk steeds verschillende virussen gevonden zijn bij dier en mens.

 

Hoe helpt de kiemsurveillance bij preventie en bestrijding

 Surveillance van Hepatitis E virus heeft primair tot doel om inzicht te krijgen in mogelijke bronnen van infecties die in Nederland worden opgelopen (dieren, voedsel, water, bloedtransfusie). Dit inzicht is nodig om tot gerichte preventie over te gaan (bijvoorbeeld voedselrecalls, screening van bloeddonaties en voorlichting). Gezien de hoge kans op complicaties bij infectie van zwangeren (gerapporteerde case fatality rate tot 25% voor Hepatitis E gt1) is inzicht in transmissieroutes en bronopsporing erg relevant. Om de bronnen en transmissieroutes in Nederland te onderzoeken worden alle nieuw gevonden Hepatitis E virussen gesequenced en opgenomen in een database. 

 

Contactpersoon: Erwin Duizer, RIVM

 

 

Home / Onderwerpen / S / Surveillance van infectieziekten / Kiemsurveillance / Kiemsurveillance hepatitis E virus

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu