RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Productinformatie Tuberculine PPD en BCG

Actuele informatie Tuberculine / Purified Protein Derivate (PPD)

Het in Nederland geregistreerde Tuberculine (PPD SSI RT23) is sinds 2013 niet meer leverbaar. Het RIVM heeft daarom in 2014 als tijdelijke maatregel het product PPD-S (Tubertest ®, Sanofi) ingekocht en een Europese aanbesteding gestart voor Tuberculine PPD. Dit traject is eind 2014 afgerond en het contract is gegund aan het BulBio National Center of Infectious and Parasitic Diseases, BB-NCIPD Ltd. uit Bulgarije voor de levering van PPD Tuberculin Mammalian.

Bijwerkingen van zowel Tubertest als PPD Tuberculin Mammalian moeten gemeld worden aan het RIVM, Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP): bijwerking.niet.geregistreerd.product@rivm.nl.

Daartoe dient dit CIOMS-formulier gebruikt te worden.

Actuele informatie BCG

Het in Nederland geregistreerde BCG-vaccin van het Staten Serum Instituut uit Denemarken is sinds 2015 niet meer leverbaar. Met het oog op de continuïteit van de tuberculosebestrijding in Nederland heeft het RIVM daarom moeten besluiten om over te stappen op een ander BCG-vaccin, dat in Nederland niet geregistreerd is.

De betreffende vaccins zijn ingekocht via InterVax uit Canada en zijn geproduceerd door het BulBio National Center of Infectious and Parasitic Diseases, BB-NCIPD Ltd. uit Bulgarije. Het product voldoet aan de eisen die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt aan een ‘Dried BCG Vaccine’.

Bijwerkingen van dit product moeten gemeld worden aan het RIVM, Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP): bijwerking.niet.geregistreerd.product@rivm.nl.

Daartoe dient dit CIOMS-formulier gebruikt te worden.Te vinden onder 'Download'

  1. Brief aan afnemers overgang PPD Bulbio (2015)
  2. Brief bij levering niet-geregistreerd geneesmiddel
  3. Productinformatie Tubertest. Tubersol® (VS & Canada) en Tubertest® (Europa) zijn hetzelfde product (Sanofi).
  4. Productinformatie PPD Tuberculin Mammalian van BulBio
  5. Bijsluiter BCG BulBio

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Onderwerpen / T / Tuberculose / Productinformatie Tuberculine PPD en BCG

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu