Stand van zaken actueel: 2016 en 2017

Het RIVM verzamelt, analyseert en rapporteert in nauwe samenwerking met de afdelingen tbc-bestrijding van de GGD en KNCV Tuberculosefonds gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland.

Gedurende het jaar worden er verschillende rapportages (een presentatie van de kerncijfers, kwartaalrapportages, etc) gemaakt om het tot dan toe gemelde aantal patiënten met tuberculose inzichtelijk te maken

Kwartaalrapportages CPT

Elk kwartaal maken de medewerkers van de afdeling Epidemiologie en Surveillance van het CIb een rapportage welke wordt gedeeld met het tuberculose-veld via de vergaderingen van de Commissie Praktische Tuberculose (CPT). Deze rapportage verschijnt ook 3x per jaar in het blad ‘Tegen de Tuberculose’ (https://www.kncvtbc.org/kennisbank/zoeken/?soort=tijdschrift-tegen-de-tuberculose). De meest actuele rapportage geeft het aantal gemelde patiënten tot en met september 2017.

cummulatief 2017 kwartaal II

Kerncijfers

Het NTR is een dynamisch bestand. Op dit moment (2017) wordt gewerkt aan het rapport met diagnostische gegevens van het aantal patiënten van het voorgaande kalenderjaar (2016) en met een update van de gegevens met betrekking tot het behandelresultaat van de 2 jaren daaraan voorafgaand (2014 en 2015). De peildatum van de toevoegingen aan het NTR dit jaar is 06-03-2017. In de kerncijfers zijn de eerste gegevens over de patiënten gediagnosticeerd in 2016 weergegeven.

TiN: Tuberculose in Nederland

Over de epidemiologische gegevens van tuberculose wordt jaarlijks gerapporteerd in het rapport ‘Tuberculose in Nederland’ (TiN). Het laatst verschenen jaarrapport gaat over tuberculose in Nederland in 2015.

Home / Onderwerpen / T / Tuberculose / Surveillance van tuberculose / Stand van zaken actueel: 2016 en 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu