Hoe werkt WebORCA?

WebORCA is de webversie van het kwantitatieve risicomodel ORCA, waarbij ORCA staat voor Occupational Risk CAlculator. ORCA is een instrument waarmee bedrijven risico’s op ernstige arbeidsongevallen kunnen prioriteren en verkleinen. Daarbij krijgen ze inzicht in de kosten en de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen.

Direct inloggen op WebORCA:

Hoe werkt WebORCA?

WebORCA berekent het risico van een of meerdere medewerkers van een bedrijf. Daarvoor zijn bedrijfsspecifieke gegevens nodig die moeten worden ingevoerd. Waar gaat het om?

  • Omschrijven van de werkzaamheden van een medewerker, inclusief de totale tijd per jaar die aan deze werkzaamheden besteed wordt;
  • Selecteren van de gevaren waaraan een medewerker gedurende deze werkzaamheden kan worden blootgesteld;
  • Bepalen van de tijd waaraan aan een medewerker aan deze gevaren wordt blootgesteld;
  • Selecteren van de kwaliteit van de werkomstandigheden tijdens de werkzaamheden van een medewerker.

Na invoer van deze gegevens geeft WebORCA per medewerker de risico’s per uur (of jaar) op ernstig letsel. Daarnaast kan worden ingezoomd op specifieke werkzaamheden van een medewerker, waardoor duidelijk wordt waar de grootste risico’s gelopen worden. In de laatste stap kan de gebruiker een selectie maken uit een aantal maatregelen dat het risico kan verkleinen. WebORCA berekent verschillende combinaties van maatregelen en kosten en presenteert deze aan de gebruiker.

Helpdesk en ondersteuning

Voor technische en inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van WebORCA kunt u contact opnemen met de Orca helpdesk: orca@rivm.nl

U kunt contact opnemen met de helpdesk voor de volgende onderwerpen:

  • Algemene vragen over ORCA
  • Technische ondersteuning
  • Bezoek van een consultant voor toepassing van ORCA

Veelgestelde vragen

Handige documenten en links

Handige documenten en links

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu