W

 • Wasbeerspoelworm
 • Waterpokken

  Waterpokken (varicella) is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Bij waterpokken ontstaan er blaasjes op de huid. Voornamelijk kinderen krijgen waterpokken.

 • Werk Gezond
 • Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
 • West Nilevirusinfectie

  Het West Nilevirus is een virus dat circuleert onder trekvogels en wordt overgebracht door muggen. Het virus kan ook op de mens en op een groot aantal verschillende zoogdiersoorten worden overgedragen.

 • Wet publieke gezondheid

  De Wet publieke gezondheid regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de jeugd- en ouderengezondheidszorg. De Wet publieke gezondheid vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Quarantainewet.

 • Wetenschappelijk Jaarverslag RIVM

  Het RIVM zet al meer dan 100 jaar zijn kennis in voor de maatschappij. Deze kennis ligt op verschillende vakgebieden; multidisciplinair werken zit van oudsher in de V van Volksgezondheid en de M van Milieu besloten.

 • Wijk Gezonde
 • Wilde knaagdieren en zoönosen

  Wilde knaagdieren kunnen ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën of parasieten bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden. Dit worden zoönosen genoemd. Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over de zoönotische ziekteverwekkers die bij wilde knaagdieren zijn beschreven en over het onderzoek dat het RIVM bij wilde knaagdieren doet.

 • Wonen langs het spoor

  Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van het RIVM.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu