Hoe komen de WIP-Richtlijnen tot stand?

Een WIP-Richtlijn is een document met aanbevelingen voor de preventie van zorginfecties in Nederlandse zorginstellingen.

De WIP-richtlijnen worden opgesteld volgens een vast stramien (zie procedure richtlijnontwikkeling). In het kort is de expertgroep verantwoordelijk voor het maken of reviseren van richtlijnen. De regieraad bepaalt welke richtlijnen er worden ontwikkeld/ gereviseerd en wie er in een expertgroep zit. Tevens stellen zij de scope en doelstelling vast van de richtlijn, en toetsen zij de uiteindelijke richtlijn aan een aantal criteria. Het bestuur WIP is verantwoordelijk voor het beleid van de WIP, en de aanstelling van de leden van het bureau WIP. Het bureau WIP ondersteunt de werkzaamheden van alle organen van de WIP. De secretaris richtlijnontwikkeling begeleidt het proces van het maken/ reviseren van richtlijnen. De adviseur infectiepreventie is verantwoordelijk voor de vraagbaak- en voorlichtingsfunctie, en zit in een aantal externe commissies. De secretaresse ondersteunt de leden van het bureau hierin. De directeur bureau WIP geeft leiding aan het bureau en het proces van richtlijnen maken/ reviseren.

 

 

 

Home / Onderwerpen / W / Werkgroep Infectie Preventie (WIP) / Informatie over WIP-Richtlijnen / Hoe komen de WIP-Richtlijnen tot stand?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu