Over de WIP

Ontstaan, Doelstelling, Kernactiviteiten, Organisatie

Ontstaan

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is opgericht op 3 november 1980.
In de WIP werken drie wetenschappelijke verenigingen samen:

  • de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  • de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
  • de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)

In 1988 werd de samenwerking geformaliseerd in een stichting.
De WIP wordt door het Ministerie van VWS gesubsidieerd via het Centrum voor Infectieziektebestrijding.

Doelstelling

Het doel van de Stichting WIP is het maken van landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg, om hiermee een bijdrage te leveren aan het infectiepreventiebeleid in Nederland.

Kernactiviteiten

  • Richtlijnen opstellen en uitgeven
  • Literatuuronderzoek doen
  • Het gebruik van de richtlijnen bevorderen
  • Vragen over preventie van zorginfecties beantwoorden

 

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu