Vraagbaak WIP

Vraagbaak
In verband met het afbouwen van de activiteiten van de WIP zullen wij per direct helaas geen nieuwe vragen over WIP-richtlijnen meer beantwoorden. Wij zullen naar vermogen de ons al gestelde vragen beantwoorden. 29-12-2016

Vraagbaak voor de regels die de WIP hanteert bij het beantwoorden van vragen en opmerkingen over WIP-richtlijnen

De vraagbaak is alleen bestemd voor de leden van de moederverenigingen van de WIP (VHIG, NVMM en/of VIZ). De vraagbaak kan gebruikt worden voor inhoudelijke vragen en/of opmerkingen over WIP-richtlijnen. Betreft het een vraag dan zal de WIP deze beantwoorden. Opmerkingen (bijvoorbeeld geconstateerde lacunes, discrepanties, fouten, nieuwe relevante literatuur e.d.) worden door de WIP beoordeeld en gearchiveerd voor een toekomstige revisie van de betreffende richtlijn. Het is mogelijk dat een revisie versneld wordt gestart als opmerkingen uit het veld daartoe aanleiding geven, dit ter beoordeling van de betrokken expertgroep/de Regieraad van de WIP. Zie voor verdere informatie het tabblad 'Leden NVMM, VIZ en VHIG'.

Heeft u als niet-lid een inhoudelijke vraag over een WIP-richtlijn dan raden wij u aan om contact te zoeken met een professional op het gebied infectiepreventie binnen uw zorginstelling (deskundige infectiepreventiedeskundige, arts-microbioloog en/of infectioloog). Zie voor verdere informatie het tabbladNiet-leden NVMM, VIZ en VHIG’.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu