WIP-Richtlijnen open voor commentaar

De Werkgoep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting en geen onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze gebruikt tijdelijk de RIVM-website om informatie te delen.

In de rechterkolom vindt u een overzicht van de WIP-Richtlijnen in de bibliotheek die momenteel open staan voor commentaar.

Uw opmerkingen over de conceptrichtlijnen kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar stwip@wip.nl of het commentaarformulier in te vullen.

 

Home / Onderwerpen / W / Werkgroep Infectie Preventie (WIP) / WIP-Richtlijnen open voor commentaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu