Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home W WIP

Werkgroep Infectiepreventie (WIP)

De Werkgoep Infectiepreventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting. Ze gebruikt de RIVM-website om informatie te delen.

Instellingen kunnen de WIP-richtlijnen gebruiken als uitgangspunt voor het vaststellen van hun beleid op dit gebied. De richtlijnen zijn professionele standaarden, die in samenwerking met professionals en beroepsgroepen tot stand komen.
De WIP is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen: Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging  voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg.

Aandacht voor het volgende nieuwsbericht

Onterecht negatief advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zie laatste nieuws voor meer informatie.

 
 

 

Service

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.