Knaagdieronderzoek RIVM

Knaagdieronderzoek RIVM

 
Uit een inventarisatie over de kennis van diverse dierpopulaties voor het EmZoo rapport, blijkt dat de kennis over de Nederlandse knaagdierpopulatie en hun ziekteverwekkers beperkt is. Het RIVM ontwikkelt momenteel een systeem om inzicht te krijgen in de populatie en verspreiding van wilde knaagdieren en het voorkomen van ziekteverwekkers bij deze dieren in Nederland. Met deze gegevens kan het risico van overdracht van ziekteverwekkers van bijvoorbeeld ratten naar mensen beter worden geschat.

Muizen

Het RIVM heeft van 2007 tot 2013 het voorkomen van hantavirussen bij rosse woelmuizen, veldmuizen en bosmuizen onderzocht om voorspellende risicokaarten te maken. Dit onderzoek laat zien dat er jaarlijks een grote variatie is in de populatiegroottes van de muizen en het voorkomen van het Puumula hantavirus (PUUV) in rosse woelmuizen.

Ratten

In samenwerking met Nederlandse gemeentes en organisaties voor beheer van muskusratten wordt een systeem opgezet om landelijk inzicht te krijgen in rattenpopulaties. In samenwerking met de GGD Amsterdam wordt onderzoek gedaan in welke mate ziekteverwekkers voorkomen bij zwarte en bruine ratten in de haven en de stad. Amsterdam is van belang vanwege de invoer van ziekteverwekkers uit andere delen van de wereld via de haven en vanwege de risico’s van verspreiding in een dichtbevolkt gebied.

Vrouw met microscoop

Home / Onderwerpen / W / Wilde knaagdieren en zoönosen / Knaagdieronderzoek RIVM

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu