De (kinder)boerderij

De kinderboerderij is de plek bij uitstek waar kinderen met dieren in aanraking komen. Dit is uitermate leerzaam, zeker voor kinderen die op andere wijze niet met dieren in aanraking komen. Kinderen leren de verschillende dieren kennen, leren ervoor te zorgen, en overwinnen eventuele angsten in de omgang met dieren. Het is daarom zeker niet de bedoeling om de kinderboerderij te vermijden, wel is het goed om te weten welke ziektes kinderen eventueel kunnen oplopen door het bezoek aan de kinderboerderij, en hoe dit te vermijden is.

Welke ziektes komen voor bij boerderijdieren?

Boerderijdieren kunnen ziektes bij zich dragen die niet altijd zichtbaar zijn. Sommmige ziektes geven vooral huidaandoeningen bij het dier en ook bij de mens als deze geïnfecteerd is. Voorbeelden hiervan zijn schimmelinfecties (ringworm), ‘zere bekjes’ (ecthyma), en schurft.
Ook diarreeveroorzakers komen veel voor bij dieren. Oudere dieren dragen veelal de ziektekiem bij zich zonder er ziek van te worden, maar jonge dieren kunnen er weldegelijk ziek van worden. Het gaat om Cryptosporidium, Campylobacter, E.coli O157 en Salmonella.
Rondom de lammertijd en kalvertijd zijn speciale hygiënemaatregelen nodig (zie de pagina risicogroepen). Voor bezoekers van boerderijen zijn de jonge dieren natuurlijk vooral erg leuk om te aaien of de fles te geven als dat mag. Het is belangrijk om een moederdier met rust te laten na de geboorte van een lammetje of een kalfje, daarnaaast is het beter om niet in aanraking te komen met het vruchtwater en de nageboorte.

Preventie:

  • Draag rubberlaarzen en spoel die schoon, zodat er geen mest mee naar huis kan gaan.
  • Draag eventueel een overall.
  • Na bezoek aan de (kinder)boerderij goed de handen wassen (met zeep en veel water).
  • Eet niet tussen de dieren, was de handen vóór het eten.
  • Eet geen voedsel dat op de grond is gevallen.
  • Drink geen verse, rauwe melk.
  • Kom niet in de buurt van zieke dieren of dieren die hun jong krijgen.

Via de NVWA kunt u de ‘Code voor hygiëne op kinderboerderijen’ aanvragen: tel. 0800-0488. In de hoofdstuk 4.3 van de Staat van Zoönosen 2015 wordt dit ook uitgebreid behandeld. Uitgebreide Engelstalige informatie vindt u op www.cdc.gov.

 

 
Geboorte lam

Home / Onderwerpen / Z / Ziek door dier / Besmettingsroutes / De (kinder)boerderij

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu