Experts en expertise

Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers.

Chief Science Officers

Chief Science Officers RIVM en hun expertise

Chief Science Officer


 

Expertise


 

Prof. dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar

Mathematical disease modelling

 

Prof. dr. ir. E. (Erik) Lebret

 

Integrated Risk Assessment

Prof. dr. ing. J.A.M. (Hans) van Oers

 

System assessments for policy support

Prof. dr. J.J. (Johan) Polder

 

Health Economics

Prof. dr. D.R.M. (Daniëlle) Timmermans 

Risk Communication

 

Prof. dr. E.A.M. (Lieke) Sanders

 

Host Response

 

Hoogleraren RIVM en hun expertise

Hoogleraar


 

Expertise


 

Universiteit


 

Prof. dr. C.A. (Caroline) Baan

 

Integrale gezondheidszorg

 

Universiteit Tilburg, Tranzo (wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn)
 

Prof. dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen
 

Biostatische modellering voor voedingsonderzoek

 

Wageningen University


 

Prof. dr. A.M. (Ton) Breure


 

Ecologische risicobeoordeling

 

Radboud Universiteit in Nijmegen


 

Prof. dr. F.R. (Flemming) Cassee
 

Inhalatietoxicologie


 

Universiteit van Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)


 

Prof. dr. Z.C. (ZhiChao) Dang

 

Ecotoxicologie


 

Nanjing Institute of Environmental Sciences (NIES), P.R. China

 

Prof. dr. J.T. (Jaap ) van Dissel


 

Interne Geneeskunde


 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)


 

Prof. dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar


 

Dynamics of Infectious Diseases


 

Universiteit Utrecht


 

 

Prof. dr. ir. E. (Erik) Lebret


 

Environmental health impact assessment


 

Universiteit van Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)


 

Prof. dr. H. (Henk) van Loveren


 

Immunotoxicologie


 

Maastricht University


 

Prof. dr. ir. D. (Dik) van de Meent


 

Milieukwaliteit


 

Radboud Universiteit Nijmegen


 

Prof. dr. ing. J.A.M. (Hans) van Oers


 

Openbare Gezondheidszorg

Universiteit van Tilburg


 

Prof. dr. ir. W.J.G.M. (Willie) Peijnenburg


 

Milieutoxicologie en Biodiversiteit

Universiteit Leiden en Environmental Science & Technology, Dalian University of Technology (DUT), China


 

Prof. dr. A.H. (Aldert) Piersma


 

Reproductie- en ontwikkelingstoxicologie

Universiteit van Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)


 

Prof. dr. J.J. (Johan) Polder


 

Gezondheidseconomie

Universiteit van Tilburg


 

Prof.dr. L. (Leo) Posthuma Duurzaamheid en Milieurisico's Radboud Universiteit Nijmegen


 

Prof. dr. A.M. (Ana Maria) de Roda Husman


 

Global changes en milieuoverdraagbare infectieziekten


 

Universiteit van Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)


 

Prof. dr. J. (Jack) Schijven


 

Kwantitatieve microbiologische waterveiligheid


 

Universiteit Utrecht


 

Prof. dr. ir. A.J. (Jantine) Schuit


 

Gezondheidsbevordering en Beleid

Vrije Universiteit Amsterdam


 

Prof. dr. ing D. (Dick) van Soolingen


 

Translationeel onderzoek Tuberculose


 

Radboud Universiteit Nijmegen


 

Prof. dr. H. (Harry) van Steeg


 

Genetica van chemische carcinogenese


 

Leids Universitair Medisch Centrum


 

Prof. dr. P.F.M. (Peter) Teunis


 

Kwantitatieve microbiologie


 

Emory University Atlanta, Rollins School of Public Health


 

Prof. dr. D. (Daniëlle) Timmermans


 

Risicocommunicatie


 

VU Medisch Centrum


 

Prof. dr. H. (Hans) Verhagen


 

Toxicologie en voeding

 

University of Ulster, Noord-Ierland

 

 

Prof. Dr. J. (Jacco) Wallinga

 

 

Modellering infectieziekten

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Prof. dr. A.N. (André) van der Zande (emeritus)


 

Erfgoed en Ruimtelijke Planning (Belvedère leerstoel)


 

Wageningen University and Research Centre


 

Meer RIVM-experts

RIVM-experts en hun expertise

Expert


 

Expertise


 

Dr. D. (Debbie) van Baarle


 

Immunologie


 

Dr. J. (Josine) van Beek


 

 

Dr. M. (Matthijs) van den Berg


 

Preventie en volksgezondheid

Leefstijl en gezondheidsbevordering

Effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen

Dr. Ir. J.M.A. (Jolanda) Boer


 

Epidemiologie en Volksgezondheid

Cardiovasculaire ziekten

Obesitas

Voeding

Dr. R. (Rogier) Bos


 

Immunotechnologie

Medische biotechnologie 

Dr. V. (Vivian) Bos


 

Project en programma-management

Begeleiden van veranderingsprocessen

Samenwerken in een dynamische omgeving

Drs. M. (Mark) van Bruggen


 

Hitte en gezondheid

Gezondheid en milieu

Risicocommunicatie bij (milieu)incidenten

Dr. ir. S.R. (Simone) de Bruin


 

Dagbesteding ouderen

Zorgboerderijen

Drs. D. (Domino) Determann


 

Discrete Keuze Experimenten

Vaccinaties

Influenza pandemie

Hanneke W. Drewes, PhD. 

Zorgonderzoek

Kwantitatieve methoden

Kwalitatieve methoden

Mixed methods

Integrale zorg

Duurzame zorg

Populatiemanagement

Burgerparticipatie

Integrale bekostiging

Transitiemanagement 

Dr. C.A.C.M. (Cécile) van Els


 

Immunologie

Vaccinologie
 

Dr. P.F. (Paul) van Gils


 

Kosteneffectiviteitsanalyse

Economische evaluatie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Drs. M. (Monique) Groenewold


 

Nanotechnologie

Arbeidshygiëne

Risico’s blootstelling aan chemische stoffen

Dr.ir. T. (Teun) Guichelaar


 

Immunologie

Dr. W. (Wanda) Han


 

Immunologie
 

Drs. A.P. (Arthur) Hayen 

Doelmatigheid

Gezondheidseconomie

Gedragseconomie

Zorgkosten

Modelleren 

Drs. R. (Roy) Hendrikx


 

Indicatoren

Integrale zorg

Kwaliteit van zorg

Populatiemanagement

Dr. ir. N. (Nancy) Hoeymans


 

Epidemiologie

Publieke gezondheid 

Dr. J. (Jørgen) de Jonge 

Diermodellen

Virologie

Immunologie 

Dr. P. (Patricia) Kaaijk


 

Vaccinologie (optimalisatie van het Rijksvaccinatieprogramma)

Immunologie

Scientific writing

Registratie van vaccins


 

Dr. D. (Dries) de Kaste

Forensische farmacie

Kwaliteit van geneesmiddelen

Europese farmacopee

Namaakgeneesmiddelen

Ir. M. (Mieneke) Kooistra


 

Acute zorg

Indicatoren

Kwaliteit van zorg

Geboortezorg

Verloskunde

Dr. ir. H. (Hanneke) Kruize


 

Gezonde leefomgeving

Signalering

Kwetsbare groepen

Epidemiologie
 

Dr. M.S. (Mattijs) Lambooij


 

Zorgonderzoek

ICT in de zorg, eHealth

Zorgvernieuwing

Gedragsverandering

Discrete Keuze Experimenten
 

Dr. L. (Lidwien) Lemmens


 

Kwaliteit van zorg

Kwetsbare ouderen

Multimorbiditeit

Drs. M. (Manon) Lette


 

(Kwetsbare) ouderen

Vroegopsporing

Medicatieveiligheid

Populatiemanagement

Kwalitatief onderzoek

Dr. W. (Willem) Luytjes


 

Virologie, met name RSV en influenzavirus

Vaccins

Immunologie

InfectieziektenRecombinant DNA-technologie

Drs. R.J.M. (Rob) Maas


 

Internationaal milieubeleid

Duurzame ontwikkeling

Scenario’s en onzekerheidsanalyse

Kosten-batenanalyse
 

Dr. S.M. Mohnen

Sociologie

 

Health Services Research

 

Gezondheidsgeografie

 

Gezondheidseconomie

 

Public Health

 

Sociale epidemiologie

Dr. M.H.M.M. (Mark) Montforts

Beoordelen van milieurisico’s

Gewasbeschermingsmiddelen

Biociden

(Dier)geneesmiddelen

Antimicrobiële resistentie in het milieu
 

Dr. B.C. (Bernadette) Ossendorp


 

Chemische voedselveiligheid

Risicobeoordeling stoffen in voedsel

Beleidsadvisering

Pesticiden / gewasbeschermingsmiddelen

Cumulatieve blootstelling aan chemicaliën
 

Dr. ir. E.A.B (Eelco) Over

Gezondheidseconomie

Modelleren

Economische evaluatie en Kosteneffectiviteit


Chronische ziekten en Preventie

Dr. E. (Elena) Pinelli


 

Immunologie

Parasitologie

Infectieziekten
 

Dr. Ir. C.T.M. (Caroline) van Rossum


 

Epidemiologie

Voedselconsumptie

Sociaal-economische status

 Drs. S. (Suzanne) Ruwaard

Gezondheidseconomie

Zorgkosten

Dr. M.A.B. (Marianne) van der Sande


 

Infectieziekten-epidemiologie

Surveillance

Interventies

Transmissie

Management en beleid

Tropen
 

Dr. P.C.J.I. (Peter) Schielen


 

Pre- en neonatale screening

Epidemiologie van screening

Biochemische en moleculairbiologische analyse van screening

Dr. A.J.A.M. (Adriënne) Sips

Nanotoxicologie

Opkomende technologieën en nieuwe risico’s

Toxicokinetiek van stoffen voor toepassing in geneesmiddelen en consumentenproducten

Dr. H. (Harry) Slaper


 

Radioactiviteit, ioniserende en ultraviolette straling

Risicoschattingen en analyse bron-risicoketen voor ioniserende straling en UV-straling

Kernongevallenbestrijding

Vitamine D aanmaak door UV-blootstelling

Ozon-klimaatproblematiek in relatie tot UV-straling  en risico’s

Prof. dr. W. (Wout) Slob


 

Dosis-responsmodellering

Benchmark Dose

Probabilistische risicobeoordeling

Blootstellingsmodellering

Proefopzet en statistische analyse


 

Dr. R.C.G.M. (Ronald) Smetsers

Radioactiviteit en ioniserende straling

Kernongevallenbestrijding

CBRN-problematiek

Risicoschatting en risicomanagement

Dr. J.E. (Jim) van Steenbergen


 

Infectieziektebestrijding

Epidemiologie
 

Drs. B.M. (Betty) Steenkamer 

Populatiemanagement

Governance

Transitie/transformatie

Mixed-methods

Sociologie 

Dr. M.J.B. (Marianne) van Stipdonk


 

Immunologie

Vaccinatie

Infectieziekten  

Drs. A.W.M. (Anita) Suijkerbuijk


 

Gezondheidseconomie

Infectieziekten

Preventie

Indicatoren

Drs. K. (Koen) van der Swaluw


 

Psychologie

Gedragseconomie

Leefstijlinterventie

Experimenteel onderzoek

Dr. T.H.M. (Dick) Sijm


 

Risicobeoordeling chemische stoffen

Risicobeheersing chemische stoffen
 

Dr. R. (Reinskje) Talhout


 

Tabak

Drugs

Verslaving

Publieksinformatie

Beleidsadvies

Dr. A. (Aura) Timen

Infectieziektenbestrijding

Outbreak management

Richtlijnontwikkeling

Respons op dreigingen en crises

Preparatie voor crises (preparedness)

Dr. P.F.M. (Peter) Teunis


 

Biostatistiek

Microbiologische risicoschatting

Wiskundige modellering

Dr. N. (Nynke) van der Veen


 

Procesmanagement

Programmamanagement

Netwerkbeheer

Begeleiden veranderingstrajecten

Ir. J.F.M. (Ans) Versteegh


 

Normstelling en wetgeving

Chemie

Toxicologie

Microbiologie

Drinkwaterbereiding

Monitoring
 

Dr. A. (Annemieke) de Vries


 

Gezondheidsbescherming

Moleculair kankeronderzoek

Genomics

Toxicologie

Laboratoriummanagement
 

Drs. E. (Eline) de Vries

Gezondheidseconomie

Kosteneffectiviteit

Dr. G.A. (Ardine) de Wit

 

Gezondheidseconomie

Kosteneffectiviteitsanalyse

Discrete-keuze-experimenten

Health-services-research

 

 

 

 

Home / RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu