Experts en expertise

Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers.

Chief Science Officers

Chief Science Officers RIVM en hun expertise

Chief Science OfficerExpertiseProf. dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar

Mathematical disease modelling


Prof. dr. ir. E. (Erik) Lebret


Integrated Risk Assessment

Prof. dr. ing. J.A.M. (Hans) van Oers


System assessments for policy support

Prof. dr. J.J. (Johan) Polder


Health Economics

Prof. dr. D. (Daniëlle) Timmermans 

Risk Communication


Prof. dr. E.A.M. (Lieke) Sanders


Host Response


Hoogleraren RIVM en hun expertise

HoogleraarExpertiseUniversiteitProf. dr. C.A. (Caroline) Baan


Integrale gezondheidszorg


Universiteit Tilburg, Tranzo (wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn)

Prof. dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen

Biostatische modellering voor voedingsonderzoek


Wageningen UniversityProf. dr. A.M. (Ton) BreureEcologische risicobeoordeling


Radboud Universiteit in NijmegenProf. dr. F.R. (Flemming) Cassee

InhalatietoxicologieUniversiteit van Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)Prof. dr. Z.C. (ZhiChao) Dang


EcotoxicologieNanjing Institute of Environmental Sciences (NIES), P.R. China


Prof. dr. J.T. (Jaap ) van DisselInterne GeneeskundeLeids Universitair Medisch Centrum (LUMC)Prof. dr. M.E.E. (Mirjam) KretzschmarDynamics of Infectious DiseasesUniversiteit Utrecht 

Prof. dr. ir. E. (Erik) LebretEnvironmental health impact assessmentUniversiteit van Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)Prof. dr. H. (Henk) van LoverenImmunotoxicologieMaastricht UniversityProf. dr. ir. D. (Dik) van de MeentMilieukwaliteitRadboud Universiteit NijmegenProf. dr. ing. J.A.M. (Hans) van OersOpenbare Gezondheidszorg

Universiteit van TilburgProf. dr. ir. W.J.G.M. (Willie) PeijnenburgMilieutoxicologie en Biodiversiteit

Universiteit Leiden en Environmental Science & Technology, Dalian University of Technology (DUT), ChinaProf. dr. A.H. (Aldert) PiersmaReproductie- en ontwikkelingstoxicologie

Universiteit van Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)Prof. dr. J.J. (Johan) PolderGezondheidseconomie

Universiteit van TilburgProf.dr. L. (Leo) Posthuma
Duurzaamheid en Milieurisico's
Radboud Universiteit NijmegenProf. dr. A.M. (Ana Maria) de Roda HusmanGlobal changes en milieuoverdraagbare infectieziektenUniversiteit van Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)Prof. dr. J. (Jack) SchijvenKwantitatieve microbiologische waterveiligheidUniversiteit UtrechtProf. dr. ir. A.J. (Jantine) SchuitGezondheidsbevordering en Beleid

Vrije Universiteit AmsterdamProf. dr. ing D. (Dick) van SoolingenTranslationeel onderzoek TuberculoseRadboud Universiteit NijmegenProf. dr. H. (Harry) van SteegGenetica van chemische carcinogeneseLeids Universitair Medisch CentrumProf. dr. P.F.M. (Peter) TeunisKwantitatieve microbiologieEmory University Atlanta, Rollins School of Public HealthProf. dr. D. (Daniëlle) TimmermansRisicocommunicatieVU Medisch CentrumProf. dr. H. (Hans) VerhagenToxicologie en voeding


University of Ulster, Noord-Ierland


 

Prof. Dr. J. (Jacco) Wallinga

 


Modellering infectieziekten

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Prof. dr. A.N. (André) van der Zande (emeritus)Erfgoed en Ruimtelijke Planning (Belvedère leerstoel)Wageningen University and Research CentreMeer RIVM-experts

RIVM-experts en hun expertise

ExpertExpertiseDr. D. (Debbie) van BaarleImmunologieDr. J. (Josine) van Beek 

Dr. M. (Matthijs) van den BergPreventie en volksgezondheid

Leefstijl en gezondheidsbevordering

Effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen

Dr. Ir. J.M.A. (Jolanda) BoerEpidemiologie en Volksgezondheid

Cardiovasculaire ziekten

Obesitas

Voeding

Dr. R. (Rogier) BosImmunotechnologie

Medische biotechnologie
Dr. V. (Vivian) BosProject en programma-management

Begeleiden van veranderingsprocessen

Samenwerken in een dynamische omgeving

Drs. M. (Mark) van BruggenHitte en gezondheid

Gezondheid en milieu

Risicocommunicatie bij (milieu)incidenten

Dr. ir. S.R. (Simone) de BruinDagbesteding ouderen

Zorgboerderijen

Drs. D. (Domino) DetermannDiscrete Keuze Experimenten

Vaccinaties

Influenza pandemie

Hanneke W. Drewes, PhD. 

Zorgonderzoek

Kwantitatieve methoden

Kwalitatieve methoden

Mixed methods

Integrale zorg

Duurzame zorg

Populatiemanagement

Burgerparticipatie

Integrale bekostiging

Transitiemanagement 

Dr. C.A.C.M. (Cécile) van ElsImmunologie

Vaccinologie

Dr. P.F. (Paul) van GilsKosteneffectiviteitsanalyse

Economische evaluatie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Drs. M. (Monique) GroenewoldNanotechnologie

Arbeidshygiëne

Risico’s blootstelling aan chemische stoffen

Dr.ir. T. (Teun) GuichelaarImmunologie

Dr. W. (Wanda) HanImmunologie

Drs. A.P. (Arthur) Hayen 

Doelmatigheid

Gezondheidseconomie

Gedragseconomie

Zorgkosten

Modelleren 

Drs. R. (Roy) HendrikxIndicatoren

Integrale zorg

Kwaliteit van zorg

Populatiemanagement

Dr. ir. N. (Nancy) HoeymansEpidemiologie

Publieke gezondheid 

Dr. J. (Jørgen) de Jonge 

Diermodellen

Virologie

Immunologie 

Dr. P. (Patricia) KaaijkVaccinologie (optimalisatie van het Rijksvaccinatieprogramma)

Immunologie

Scientific writing

Registratie van vaccinsDr. D. (Dries) de Kaste

Forensische farmacie

Kwaliteit van geneesmiddelen

Europese farmacopee

Namaakgeneesmiddelen

Ir. M. (Mieneke) KooistraAcute zorg

Indicatoren

Kwaliteit van zorg

Geboortezorg

Verloskunde

Dr. ir. H. (Hanneke) KruizeGezonde leefomgeving

Signalering

Kwetsbare groepen

Epidemiologie

Dr. M.S. (Mattijs) LambooijZorgonderzoek

ICT in de zorg, eHealth

Zorgvernieuwing

Gedragsverandering

Discrete Keuze Experimenten

Dr. L. (Lidwien) LemmensKwaliteit van zorg

Kwetsbare ouderen

Multimorbiditeit

Drs. M. (Manon) Lette(Kwetsbare) ouderen

Vroegopsporing

Medicatieveiligheid

Populatiemanagement

Kwalitatief onderzoek

Dr. W. (Willem) LuytjesVirologie, met name RSV en influenzavirus

Vaccins

Immunologie

InfectieziektenRecombinant DNA-technologie

Drs. R.J.M. (Rob) MaasInternationaal milieubeleid

Duurzame ontwikkeling

Scenario’s en onzekerheidsanalyse

Kosten-batenanalyse

Dr. S.M. Mohnen

Sociologie

 

Health Services Research

 

Gezondheidsgeografie

 

Gezondheidseconomie

 

Public Health

 

Sociale epidemiologie

Dr. M.H.M.M. (Mark) Montforts

Beoordelen van milieurisico’s

Gewasbeschermingsmiddelen

Biociden

(Dier)geneesmiddelen

Antimicrobiële resistentie in het milieu

Dr. B.C. (Bernadette) OssendorpChemische voedselveiligheid

Risicobeoordeling stoffen in voedsel

Beleidsadvisering

Pesticiden / gewasbeschermingsmiddelen

Cumulatieve blootstelling aan chemicaliën

Dr. ir. E.A.B (Eelco) Over

Gezondheidseconomie

Modelleren

Economische evaluatie en Kosteneffectiviteit

Chronische ziekten en Preventie

Dr. E. (Elena) PinelliImmunologie

Parasitologie

Infectieziekten

Dr. Ir. C.T.M. (Caroline) van RossumEpidemiologie

Voedselconsumptie

Sociaal-economische status

 Drs. S. (Suzanne) Ruwaard

Gezondheidseconomie

Zorgkosten

Dr. M.A.B. (Marianne) van der SandeInfectieziekten-epidemiologie

Surveillance

Interventies

Transmissie

Management en beleid

Tropen

Dr. P.C.J.I. (Peter) SchielenPre- en neonatale screening

Epidemiologie van screening

Biochemische en moleculairbiologische analyse van screening

Dr. A.J.A.M. (Adriënne) Sips

Nanotoxicologie

Opkomende technologieën en nieuwe risico’s

Toxicokinetiek van stoffen voor toepassing in geneesmiddelen en consumentenproducten

Dr. H. (Harry) SlaperRadioactiviteit, ioniserende en ultraviolette straling

Risicoschattingen en analyse bron-risicoketen voor ioniserende straling en UV-straling

Kernongevallenbestrijding

Vitamine D aanmaak door UV-blootstelling

Ozon-klimaatproblematiek in relatie tot UV-straling  en risico’s

Prof. dr. W. (Wout) SlobDosis-responsmodellering

Benchmark Dose

Probabilistische risicobeoordeling

Blootstellingsmodellering

Proefopzet en statistische analyseDr. R.C.G.M. (Ronald) Smetsers

Radioactiviteit en ioniserende straling

Kernongevallenbestrijding

CBRN-problematiek

Risicoschatting en risicomanagement

Dr. J.E. (Jim) van SteenbergenInfectieziektebestrijding

Epidemiologie

Drs. B.M. (Betty) Steenkamer 

Populatiemanagement

Governance

Transitie/transformatie

Mixed-methods

Sociologie 

Dr. M.J.B. (Marianne) van StipdonkImmunologie

Vaccinatie

Infectieziekten  

Drs. A.W.M. (Anita) SuijkerbuijkGezondheidseconomie

Infectieziekten

Preventie

Indicatoren

Drs. K. (Koen) van der SwaluwPsychologie

Gedragseconomie

Leefstijlinterventie

Experimenteel onderzoek

Dr. T.H.M. (Dick) SijmRisicobeoordeling chemische stoffen

Risicobeheersing chemische stoffen

Dr. R. (Reinskje) TalhoutTabak

Drugs

Verslaving

Publieksinformatie

Beleidsadvies

Dr. A. (Aura) Timen

Infectieziektenbestrijding

Outbreak management

Richtlijnontwikkeling

Respons op dreigingen en crises

Preparatie voor crises (preparedness)

Dr. P.F.M. (Peter) TeunisBiostatistiek

Microbiologische risicoschatting

Wiskundige modellering

Dr. N. (Nynke) van der VeenProcesmanagement

Programmamanagement

Netwerkbeheer

Begeleiden veranderingstrajecten

Ir. J.F.M. (Ans) VersteeghNormstelling en wetgeving

Chemie

Toxicologie

Microbiologie

Drinkwaterbereiding

Monitoring

Dr. A. (Annemieke) de VriesGezondheidsbescherming

Moleculair kankeronderzoek

Genomics

Toxicologie

Laboratoriummanagement

Drs. E. (Eline) de Vries

Gezondheidseconomie

Kosteneffectiviteit

Dr. G.A. (Ardine) de Wit

 

Gezondheidseconomie

Kosteneffectiviteitsanalyse

Discrete-keuze-experimenten

Health-services-research

 

 

 

 

Home / RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu