Dr. M.H.M.M. (Mark) Montforts

Dr. Mark Montforts (1967) is senior beleidsmedewerker bij het Centrum voor Veiligheid van Stoffen en Producten.

“Onze samenleving gebruikt chemische producten. Wetenschap draagt bij aan een veilig en duurzaam gebruik daarvan. Inhoudelijk mag dat complex zijn, als de betekenis ervan maar uit te leggen is. Dan heeft onze kennis ook echt waarde voor beleidsmakers en burgers.”

foto van Mark Montforts


Mark Montforts studeerde milieukunde (1991) en biologie (1992) aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens werkte hij daar korte tijd als toegevoegd docent en trad in 1993 in dienst bij het RIVM voor onderzoek naar risico’s van biociden en gewasbeschermingsmiddelen voor het milieu. Hij was actief betrokken bij de ontwikkeling van methoden voor de milieurisicobeoordeling van deze middelen, maar ook voor die van (dier)geneesmiddelen, waarop hij promoveerde aan de Universiteit van Leiden (2005). Mark Montforts is geregistreerd toxicoloog bij de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie. De rol van het milieu in de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie heeft zijn speciale aandacht.

Bij het RIVM adviseert hij departementen over het gebruik van wetenschappelijke informatie in het beleid. Vanuit zijn werk bij het RIVM neemt hij regelmatig deel aan (inter)nationale werkgroepen van bijvoorbeeld het Europese Medicijnen Agentschap (EMA), de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. Hij was van 2006 tot 2009 lid van het Panel voor gewasbeschermingsmiddelen van de Europese voedselautoriteit (EFSA).

Momenteel is hij de coördinator van het Nederlandse onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden, en voorzitter van de Expert Group voor Pesticide Risk Indicators van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Daarnaast is hij adviseur voor de Commissie 029 Desinfectantia en Resistentie van de Gezondheidsraad.

Expertise

  • Beoordelen van milieurisico’s
  • Gewasbeschermingsmiddelen
  • Biociden
  • (Dier)geneesmiddelen
  • Antimicrobiële resistentie in het milieu

Contact

 

 

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Dr. M.H.M.M. (Mark) Montforts

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu